Institution i oprindelig stald

Ved Bøstrup syd-øst for Slagelse –  Etablering af 4 stk. boliger på institution for sen-udviklede/lettere psykisk udviklingshæmmede med støtteforanstaltninger – under afslutning.

Lejlighederne er indrettet på 1. sal i oprindelige tagrum med trempelkonstruktion over tidligere stalde i landbrugsbygning fra ca. 1920.

Der er i videst mulig udstrækning taget hensyn til at bygningens oprindelige udtryk bevares – ligesom bærende konstruktioner, rumadskillende vægge og båseadskillelser m.m. i stueplan er bevaret/restaureret.

Ejendommen er beliggende inden for skovbyggelinien.

 

Gavl og facade mod syd-vest

 

Indgangsparti i facade mød øst

 

Lejlighed / adgangsareal med trinette og opbevaringsskabe

 

Fælles opholdsrum

 

Facadeudsnit fra institutionen med bagvedliggende skov