Priser

  • Aftalt fast pris.
  • Aftalt fast pris +/- 10%
  • Rådgivning baseret på reelt tidsforbrug.
  • Enhedspris pr. time – excl. moms kr. 590,00

Aftale om afregningsform udformes under hensyn til arbejdets karakter og bygherrens ønsker.

Jan. 2016