Skovladen

Landbrugslade opført i 2008 inden for skovbyggelinien i Lorup Skov mellem Slagelse og Sorø.

Laden opført på stålbuer, arkitektonisk tilnærmet de gamle skovlader – under tilbørligt hensyn til nutidens økonomisk tilgængelige byggemetoder og materialer.

 

Facade mod øst

 

Gavl mod syd