Visioner

Et kundeforhold er et partnerskab
Et kundeforhold betragtes som en slags ”partnerskab”, idet målet er at gennemføre en opgave under så afslappede former som muligt – således at Bygherren/kunden får det bedst mulige slutresultat til færrest mulige penge.

 

Det optimale byggeri
Alt byggeri skal/bør opføres under optimalt hensyn til ekst. bygnings/omkring-liggende bebyggelses udtryk, proportioner, historik, natur m.m.

Alt byggeri skal/bør opføres miljø- og energirigtigt – under hensyn til økologi og bæredygtighed.

 

Arkitekthjælp sparer penge
Det behøver ikke at blive dyrere at bygge/ombygge/tilbygge/renovere med et samtidigt ønske om arkitektonisk at afvige fra de gængse færdigkoncepter (typehuse, præfab.  komponenter m.m.).

Der kan sagtens bygges utraditionelt og anderledes – oven i købet i kombination med gamle håndværksskikke – uden at det får voldsomme økonomiske konsekvenser.

Alle bygherrer/kunder bør overbevises om vigtigheden og fordelen ved at tilknytte en professionel rådgiver i flere – eller alle faser – af en given byggesag.

 

Selv om der er bindinger i relation til f.eks. eksisterende bygninger, omgivende natur, lokalplaner, historik, fredningsbestemmelser, servitutter m.m., kan der som regel findes løsninger, der arkitektonisk og æstetisk tilgodeser såvel myndigheders som bygherres krav i kombination med bygherrens ønsker og krav til komfort, funktion o.s.v. – samt økonomisk formåen.

 

Bygherrens faldgruber
Som minimum er en vejledning og analyse – forud for starten af en byggesag – omkring muligheder, rettigheder og risici ved gennemførelse af et byggeri, at tilråde som et ”must”. 

Mange bygherrer kaster sig ud i en byggesags mysterier og mulige belastninger uden forudgående kendskab til byggelovgivning og anden lovgivning, tilbud, aftaler, kontrakter, byggestyring, økonomi, ansvarforhold o.s.v.

Følgerne kan blive, at mange i den sidste ende står tilbage med et mangelfuldt og dårligt byggeri uden mulighed for at få afhjulpet mangler og fejl – og som oftest med et byggeri, hvor økonomien er løbet løbsk.

Endelig opleves ikke ualmindeligt voldsomme menneskelige omkostninger i byggesager, hvor tingene er gået i hårdknude.

 

Byggerådgivning i lommeformat
Den enkelte opgave skal rådgivningsmæssigt udføres så enkelt som muligt – med mindst muligt tidsforbrug.

Projekt- og udbudsmateriale skal være tilpasset den enkelte sags kompleksitet – altså intet overflødigt tegningsmateriale og bog-tykke beskrivelser, hvis mindre kan gøre det.

Udbudsform, byggestyring m.m. skal gennemføres under hensyn til opgavens størrelse – og med fornemmelse for i hvilket omfang bygherre/kunde og entreprenør/håndværker ”spiller sammen”.

Udførelsesmetoder, materiale- og komponentvalg, installationer m.m. skal udvælges prisbilligst i projektfasen under hensyn til fastlagte kriterier (æstetik, funktions- og komfortkrav, økonomisk loft, levetid, miljø, ressource-bevidsthed m.m.)